Visselblåsare mot diskriminering måste skyddas

En person som larmar om att det förekommer diskriminering på en arbetsplats måste åtnjuta förstärkt anställningsskydd med hänsyn till EU-rätten. Det fastslår EU-domstolen i en dom som underkänner den belgiska jämställdhetslagen.

Klädkedjan WTG Retail skulle under sommaren 2015 tillsätta en försäljartjänst på en av sina butiker i Belgien. Butiksföreståndaren Tine Vandenbon intervjuade kandidater. En av kandidaterna, Jamina Hakelbracht, berättade vid intervjun att hon var gravid i tredje månaden. Tine Vandenbon ansåg att Jamina Hakelbracht var den bästa kandidaten. Personalchefen ville däremot inte anställa Jamina Hakelbracht på grund av att hon var gravid.

Personalchefen vidhöll sitt beslut även efter att Tine Vandenbon upplyst om att det var olagligt. Jamina Hakelbracht lämnade in ett klagomål till företaget.

Personalchefen anklagade vid ett möte Tine Vandenbon för att själv vara anledningen till klagomålet. Några månader senare sades Tine Vandenbon upp från sin anställning. Som skäl angavs att hon på olika sätt brustit i sina arbetsuppgifter.

Vid Arbetsdomstolen i Ant­werpen förde både Jamina Hakelbracht och Tine Vanderborn talan mot företaget.

Den belgiska arbetsdomstolen menade att det var klart att Jamina Hakelbracht utsatts för direkt diskriminering när hon inte anställdes av företaget på grund av att hon var gravid. Frågan om också Tine Vandenbon skulle få ersättning var emellertid svårare. Den belgiska jämställdhets­lagen skyddar nämligen bara officiella vittnen som agerar till stöd för en person som framställt ett klagomål med anledning av diskriminering på grund av kön i till exempel en rättegång.

Arbetsdomstolen i Antwerpen frågade därför EU-domstolen i Luxemburg om den belgiska lagens skydd är förenligt med EU:s likabehandlings­direktiv. EU-domstolen uttalar i sin dom att det följer av ordalydelsen i artikel 24 i direktivet att en arbets­tagare som försvarar eller lämnar bevis till förmån för en person som blivit utsatt för diskriminering också ska åtnjuta skydd.

Enligt EU-domstolen motiverar jämställdhetssträvan, som är syftet bakom bestämmelserna, att artikel 24 ges en vid tolkning. Domstolen förklarar vidare att ett begränsat skydd skulle riskera att avskräcka arbetstagare från att göra sina rättigheter gällande. Därför ska artikel 24 tolkas så att den skyddar alla arbetstagare som bistår den person som utsätts för diskriminering. Domen kan därför sägas ge skydd åt visselblåsare som larmar om diskriminering på arbetsplatser.

Erik Sinander

Fråga experterna