DOMSREFERAT

En doms rättskraft utgår från ursprungslandet

När en dom som meddelats i en medlemsstat erkänns i andra EU-medlemsstater ska frågan om domens rättskraft följa lagen i ursprungslandet. Det förklarade EU-domstolen i en dom där en före detta arbetstagare först fått ersättning för en uppsägning i engelsk domstol och därefter väckte talan om ersättning på grund av samma uppsägning i fransk domstol.

År 1998 anställde den franska banken BNP Paribas en arbetstagare för att arbeta i bankens engelska filial i London. Det anställningsavtalet följde engelsk rätt. År 2009 ingick samma parter ett nytt avtal. Av det nya avtalet, som följde fransk rätt, följde att arbetstagaren skulle vara stationerad i Singapore. Efter drygt ett års vistelse i Singapore placerades arbetstagaren åter i London. Rättsligt reglerades det med ett tillägg i det franska anställningsavtalet.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →