KOMMENTAR EU-DOM

Erik Sinander: EU-rätten har betydelse för skiljeförfaranden i arbetstvister

Erik Sinander, jur dr, kommenterar EU-domar för Lag & Avtal.

"Med anledning av EU-domstolens uttalande i beslutet Nada om att en skiljedomstol är skyldig att tillämpa EU-rätt även om den inte kan fråga EU-domstolen om hur den ska tolkas ligger det nära till hands att tänka sig att också en skiljedom i ett arbetsrättsligt förfarande kan ogiltigförklaras på samma sätt", skriver Erik Sinander.

EU-domstolens storkammarbeslut i målet Nada är intressant av flera skäl. För det första var det skiljedomarnas arbetsrättsliga villkor som var helt avgörande för EU-domstolens slutsats att inte låta den österrikiska dopningsnämnden begära förhandsavgörande.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →