DOMSREFERAT

EU-rätten begränsar återkrav

EU-domstolen i Luxemburg
EU-domstolen i Luxemburg

Likvärdighets- och effektivitetsprinciperna begränsar i vad mån myndigheter kan kräva tillbaka felaktigt utbetald lönegaranti. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande två likartade rumänska konkursmål.

I två separata konkurser i Rumänien hade konkursförvaltare å arbetstagares vägnar ansökt om lönegaranti sedan deras arbetsgivare hade försatts i konkurs. De rumänska myndigheterna betalade ut lönegaranti, men upptäckte därefter att en del av den utbetalade lönegarantin egentligen inte skulle ha utbetalats. Myndigheterna framställde då återkrav till arbetstagarna. Arbetstagarna väckte talan mot myndighetsbeslutet, och i domstolen uppstod fråga om återkraven var förenliga med EU:s lönegarantidirektiv.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →