DOMSREFERAT

EU-rätten kräver att det utses arbetstagarrepresentanter

Sedan SC Brink’s Cash Solutions i Rumänien varslat 128 arbetstagare om uppsägning på grund av arbetsbrist under pandemin utan att först förhandla, väckte en av arbetstagarna talan mot beslutet om uppsägning.

Direktivet om kollektiva uppsägningar föreskriver inte någon förhandlingsskyldighet i situationer när det inte finns arbetstagarrepresentanter. Trots att det inte följer uttryckligen av direktivet hur arbetstagarrepresentanter ska utses finns det en EU-rättslig skyldighet för medlemsstaterna att verka för att arbetstagarrepresentanter finns. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande en rumänsk arbetsbristuppsägning.

Artikel 2 i direktivet om kollektiva uppsägningar kräver att arbetsgivare som överväger att vidta uppsägningar på grund av arbetsbrist först ska förhandla med arbetstagarrepresentanterna.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →