DOMSREFERAT

EU-rätten kräver inte vaccinationsplikt för vårdanställda

Den italienska vaccinationsplikten för vårdanställda under covid-19-pandemin har inte EU-rättslig grund. Sådan nationell lagstiftning kan visserligen ändå bli föremål för EU-domstolens prövning, men i det aktuella fallet hade inte den hänskjutande italienska domstolen förklarat tillräckligt tydligt varför EU-rätten var tillämplig. EU-domstolen beslutade därför att avvisa förhandsbegäran.

I september 2021 stängdes en italiensk sjuksköterska av från sitt arbete på en neurokirurgiavdelning eftersom hon hade underlåtit att vaccinera sig mot covid-19 på det sätt som italiensk rätt krävde. Sjuksköterskan väckte talan mot sin arbetsgivare och krävde att hon skulle återinsättas i tjänst. Till stöd för sin talan anförde hon bland annat att vaccinationsplikten stred mot EU-rätten och att hon var naturligt immun mot covid-19 efter att själv ha varit sjuk. För att kunna avgöra målet hänsköt den italienska domstolen flera frågor till EU-domstolen. 

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →