DOMSREFERAT

EU-rätten ställer krav på säkerhetsprövning

Tillsynsorganet för polisiär information i Belgien avslog en ansökan om säkerhetsgodkännande. Beslutet överklagades till belgisk domstol som var tvungen att begära yttrande från EU-domstolen för att kunna avgöra frågan.

En person som har fått avslag på en säkerhetsprövning måste kunna få det beslutet rättsligt prövat. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande det belgiska systemet för säkerhetsprövningar.

För att kunna delta i arbetet med att ställa i ordning den årliga EU-mässan ”Europeiska utvecklingsdagarna” i Bryssel ansökte en arbetstagare om säkerhetsgodkännande hos de belgiska myndigheterna. Tillsynsorganet för polisiär information i Belgien avslog hans ansökan eftersom han hade deltagit i tio demonstrationer under de nio senaste åren.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →