Fel att avskeda prästen

Församlingen och arbetsgivarorganisation medger att de har gjort fel. De skulle inte ha avskedat prästen. Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedandet.

Först stängdes komministern av från sin tjänst, utan att få veta varför. Det var i maj förra året. Trots att det enligt kollektivavtal inte är tillåtet att ha en anställd avstängd i mer än trettio dagar gick det fyra månader. Sedan avskedades han. Han hade jobbat i församlingen sedan 2006.

Vision stämde Gnosjö församling och Kyrkans arbetsgivarförening.

Vision: Det finns över huvud taget inget skäl att avskeda prästen.

Arbetsgivarparterna: Prästen har varit illojal och visat samarbetssvårigheter.

Arbetsdomstolen: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Gnosjö församling har medgett att de har gjort fel. Därför blir det precis som förbundet har krävt.

Domslut: Avskedandet ogiltigförklaras. Församlingen ska betala ekonomiskt skadestånd motsvarande tre månaders lön och OB-ersättning samt ett allmänt skadestånd på 150 000 kronor.

Elisabeth Vene

Fråga experterna