Fel att avskeda stiftsjurist

Det var fel av kyrkan att avskeda en jurist vid Karlstads stift. Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens dom.

Mannen arbetade som stiftsjurist i Karlstads stift. Han påstods ha misskött sina arbetsuppgifter och uttalat sig kränkande om kolleger i kyrkan. Därför avskedades han. Ärendet var uppe i Värmlands tingsrätt i februari 2010. Tingsrätten kom fram till att stiftet inte haft rätt att avskeda honom, men att det funnits saklig grund för uppsägning.

Juristen: Tingsrättens dom ska ändras och han ska få 140 000 kronor i allmänt skadestånd. Om Arbetsdomstolen skulle anse att det fanns grund för att säga upp honom, yrkar han 70 000 kronor i skadestånd.

Stiftet: Tingsrättens dom ska ändras så att det står klart att stiftet haft rätt att avskeda juristen. I andra hand, om Arbetsdomstolen skulle anse att det inte fanns grund för avskedandet, ska tingsrättens dom fastställas.

Arbetsdomstolen: Vissa arbetsuppgifter har tagit orimligt lång tid för juristen. Försummelser av detta slag ska dock redas ut genom tydlig arbetsledning. Om det sedan inte leder något vart och den anställda fortsätter att slarva, så ska arbetsgivaren ge en tydlig varning om att anställningen är i fara. Arbetstagaren har då en chans att rätta till bristerna.

Utöver misskötsamhet i jobbet anklagades juristen för att ha uttalat sig kränkande. Anklagelserna är inte bevisade utom i ett fall. Det gäller ett uttalande som han gjorde efter att han varslats om avskedande. Därför är det förståeligt om han inte då var helt i balans, dessutom gjorde han uttalandet för en liten grupp.

Karlstads stifts påstående att juristen uteblivit från möten stämmer visserligen till viss del, men det motiverar varken ett avskedande eller en uppsägning. Stiftets påståenden om att han missbrukat sitt fackliga uppdrag och att han varit illojal genom sitt sätt att begära ledigt avvisas. 

Domslut: Avskedandet ogiltigförklaras och stiftet ska betala 100 000 kronor i allmänt skadestånd till juristen.

Läs hela domen här 

Elinor Torp

Fråga experterna

Tidningen