DOMSREFERAT

Folkvald omfattas inte av rätten till arbete

Det är inte i strid med EU-rätten att avsätta en folkvald borgmästare till följd av korruption. Det fastslog EU-domstolen i en dom i vilken bland annat EU-stadgans rätt till arbete prövades.

En rumänsk borgmästare som hade valts för mandatperioden 2016–2020 avsattes av de rumänska myndigheterna när det återstod ett år av hans mandatperiod. Han belades även med ett förbud mot att inneha offentliga förtroendeuppdrag under tre år. Anledningen till avsättningen var att han hade agerat jävigt genom att låta en förening, som hans maka hade grundat och var vice ordförande i, nyttja en av kommunens lokaler utan kostnad under fem år.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →