DOMSREFERAT

Försämrad anställningstrygghet för polska domare är fördragsbrott

Polsk domare
Polsk domare

De domstolsreformer som Polen genomförde år 2019 och som innebar arbetsrättsliga inskränkningar för domare är oförenliga med den EU-rättsliga rättsstatsprincipen. Polen dömdes därför för fördragsbrott bara knappt fyra år efter att Kommissionen vunnit ett liknande mål mot Polen.

Polen har under de senaste åren genomfört flera arbetsrättsliga förändringar för domare. Tidigare har de domstolsreformer som trädde i kraft i Polen år 2017 underkänts både av EU-domstolen (Kommissionen mot Polen, C-619/18, EU:C:2019:531 [se Lag & Avtal 2020 nr 1 s. 29) och av Europadomstolen (Grzeda mot Polen, 43572/18, Europadomstolens dom den 15 mars 2022).

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →