Fotograf kunde bli videojournalist

TV-fotografens kompetens räckte för jobbet som videojournalist. Därför skulle hon ha omplacerats i stället för att bli uppsagd.

I samband med neddragningar på SVT Syd i Malmö blev ett 50-tal av de anställda uppsagda på grund av arbetsbrist. En av journalisterna som varit anställd på SVT sedan 1999 fanns bland de uppsagda. Hon hade arbetat som fotograf och redigerare. Samtidigt omplacerades två av hennes arbetskamrater som varit anställda kortare tid än hon.

Journalistförbundet: Fotografen skulle ha blivit omplacerad till arbetet som videojournalist. Hon hade tillräckliga kvalifikationer även för det arbetet.

För brottet mot turordningsreglerna yrkas 100 000 kronor i allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd.

Arbetsgivarparterna: Fotografen hade varken tillräckliga kvalifikationer eller de personliga egenskaper som videojournalister behöver.

Arbetsdomstolen: Arbetsgivare måste ta hänsyn till turordningen i övertalighetssituationer. Genom anställningsskyddslagen inskränks arbetsledningsrätten så att arbetsgivaren inte får välja en anställd med sämre turordning för att den personen, enligt arbetsgivaren, skulle klara arbetet bättre.

Parterna var från början överens om att den uppsagda journalistens kompetens som fotograf var tillräcklig även för jobbet som videojournalist. Däremot var de oense om hon kunde tillräckligt om redigering för jobbet, men arbetsgivarparterna har inte bevisat att hennes kompetens var för liten.

Att hennes erfarenhet av reporterarbete var begränsad var oomtvistat. Men SVT hade inte lagt så stor vikt vid sådan erfarenhet vid andra omplaceringar till videojournalist.

Det är vidare fel att dra slutsatsen att hon inte var intresserad av reporterarbete utifrån hur hon agerat som fotograf och redigerare. Fotografen kan inte sägas ha saknat de nödvändiga personliga egenskaperna för att vara videojournalist.

En ledamot är skiljaktig. Kerstin Brodowsky, före detta vd för Industri- och Kemigruppen, anser att den uppsagdas kompetens inte räckte till för arbetet som videojournalist.

Domslut: Den uppsagda får 50 000 kronor i allmänt skadestånd och drygt 260 000 kronor i ekonomiskt skadestånd.

Läs hela domen här 

Ann Norrby

Fråga experterna