Fritidsledare friad för pojkes död

Fritidsledaren skulle inte ha låtit åttaåringarna hantera de tunga handbollsmålen. Men han ska inte straffas för sin oaktsamhet, anser hovrätten till skillnad från tingsrätten.

Dödsolyckan hände vintern 2009 i Sundbyskolans gymnastiksal. Två åttaåringar bad sin fritidsledare att få ta fram ett handbollsmål. När de höll på med det, välte målet över en tredje pojke. Han skadades så svårt att han avled.

Åklagaren: Fritidsledaren bedömde inte riskerna med att åttaåringarna själva skulle ta fram och montera målen. Han kontrollerade inte att de kunde hantera dem eller hade tillsyn över dem när de försökte ta fram dem. Fritidsledarens oaktsamhet orsakade åttaåringens död.

Fritidsledaren: Han utgick ifrån att det inte fanns några olåsta farliga föremål i gymnastiksalen. Han fick uppfattningen att barnen kunde hantera målen.

Tingsrätten: Fritidsledaren hade ett grundläggande ansvar att se till att barnen inte skadade sig. Han borde ha tagit reda på om de verkligen kunde hantera målen och själv undersökt dem innan han lät barnen ta fram dem. Han borde också ha haft tillsyn över barnen när de försökte ta fram målen.

Hans oaktsamhet bedömdes ha orsakat dödsfallet.

Domslut: Fritidsledaren dömdes till villkorlig dom och 50 dagsböter för vållande till annans död.

Både åklagaren och fritidsledaren överklagade domen.

Åklagaren: Fritidsledaren borde få ett väsentligt strängare bötesstraff.

Fritidsledaren: Åtalet ska ogillas. Orsaken till olyckan är att Sundbyskolan har brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Han hade rätt att lita på att skolan levt upp till sitt ansvar och att utrustningen i gymnastiksalen inte var farlig för barnen. Han insåg inte riskerna när han lät barnen ta fram målen. Hans oaktsamhet är i alla fall inte så klandervärd att den är straffbar.

Hovrätten: Fritidsledaren var oaktsam och det var detta som var den omedelbara orsaken till olyckan.

Domstolens majoritet påpekar att olyckan hade kunnat undvikas om målen varit annorlunda konstruerade och om de hade förvarats på ett annat sätt. Skolledningen levde inte upp till sitt arbetsmiljöansvar och denna brist var en avgörande förutsättning för att olyckan kunde inträffa.

Att målen var farliga för barnen berodde på brister i skolans organisation. Därför ska inte ansvaret i första hand läggas på fritidsledaren.

Två av domstolsledamöterna anser däremot att fritidsledaren själv hade kunnat titta på målen och försäkrat sig om att barnen kunde hantera dem på egen hand. Hans oaktsamhet var så klandervärd att den skulle bestraffas, anser minoriteten.

Domen kan överklagas senast den 6 november.

Domslut: Åtalet ogillas.

Ann Norrby

Fråga experterna