Fummel med lönekriterier räddar Region Västmanland

Arbetsdomstolen konstaterar att regionen har visat att löneutfallet 2021 för en intensivvårdssjuksköterska orsakades av att lönekriterierna hade tillämpats på ett sätt 2020 som regionen ett år senare ansåg vara felaktigt. Det var inget missgynnande.

Publicerad Uppdaterad

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har stämt Region Västmanland för brott mot föräldraledighetslagens 16 § femte stycket. DO hävdade att regionen hade missgynnat en intensivvårdssjuksköterska i lönerevisionen sedan hon kommit tillbaka från föräldraledighet. Regionen avvisade DO:s yrkanden.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →