DOMSREFERAT

Funktionshindrad måste erbjudas omplacering

En spansk sophämtare råkade ut för en arbetsolycka, som kom att betraktas som ett funktionshinder. Då måste man erbjudas en skälig omplacering, har EU-domstolen kommit fram till.

Att vara arbetsoförmögen till följd av funktionshinder är laga grund för arbetsgivares uppsägning av ett anställningsavtal enligt spansk rätt. En sådan uppsägningsgrund är dock oförenlig med EU-rätten och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning eftersom den innebär att arbetstagare som blir delvis arbetsoförmögna riskerar att förlora sina jobb utan att först få erbjudande om omplacering.

En spansk sophämtare råkade ut för en arbetsolycka som gjorde att han inte längre kunde utföra sitt vanliga arbete. Den spanska försäkringskassan ansåg emellertid inte att han var att betrakta som arbetsoförmögen trots att hans skada var bestående.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →