DOMSREFERAT

Gränsöverskridande konkurs ger inget extra arbetstagarskydd

Gränsöverskridande konkurs ger inget extra arbetstagarskydd enligt en dom om spanska arbetsrättsliga konsekvenser av det tyska flygbolaget Air Berlins konkurs.

Vilken prioritetsordning som anställningsavtalsrättsliga fordringar ska ha i en konkurs följer av lagen i det land där insolvensförfarandet äger rum, oavsett vilket lands lag som är tillämpligt på anställningsavtalet. Det är inte heller nödvändigtvis ett missbruk av EU-rätten att flytta tillgångar från ett land där ett sekundärt förfarande kan komma att äga rum. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande spanska arbetsrättsliga konsekvenser av det tyska flygbolaget Air Berlins konkurs.

I november 2017 inleddes ett insolvensförfarande i Tyskland mot det tyska flygbolaget Air Berlin. Bolaget upphörde då med sin verksamhet. När bolaget hade gått i konkurs väckte arbetstagare som hade varit anställda av bolaget talan vid spansk domstol för att bestrida de arbetsbristuppsägningar som gjorts i bolagets spanska verksamhet till följd av den tyska konkursen. 

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →