DOMSREFERAT

Hur får domare befordras?

Rättsstatsprincipen kräver att domare inte får befordras på skönsmässiga grunder. Att befordra domare på grund av utvärderingar av deras arbete i stället för resultatet på ett prov är inte i strid med rättsstatsprincipen så länge kriterierna för befordran är objektiva och kontrollerbara. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande Rumäniens domstolsväsende.

Hösten år 2019 antog domarsektionen vid Högsta rättsrådet i Rumänien ett beslut om hur domare skulle befordras. I stället för de skriftliga prov som tidigare legat till grund för befordran skulle de domare som ville befordras utvärderas med hänsyn till prestation och uppförande under sina tre senaste tjänstgöringsår.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →