DOMSREFERAT

Hur får strejkrätten inskränkas?

Strejkrätten omfattas som en aspekt av föreningsrätten i artikel 11 i EKMR. Huruvida inskränkningar av strejkrätten är tillåtna beror på hur föreningsrätten i övrigt skyddas och vilka möjligheter som finns att utöva de fackliga rättigheter som skyddas av EKMR. Det fastslog Europadomstolen i en dom rörande tyska inskränkningar av rätten att vidta stridsåtgärder för offentliganställda lärare.

Åren 2009 och 2010 genomförde ett tyskt fackförbund för lärare strejker som syftade till att förbättra anställningsvillkoren för lärare. Fyra offentliganställda lärare som deltagit i strejkerna och som därför hade blivit arbetsrättsligt bestraffade menade att den tyska lag som begränsade deras rätt att vidta stridsåtgärder var oförenlig med artikel 11 i EKMR. De väckte därför talan mot Tyskland i Europadomstolen i Strasbourg. 

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →