IF Metallare ska ha ob-ersättning

Fem IF Metallare har rätt till ob-ersättning utöver månadslönen. De ska också slippa avdrag för sina måltidsuppehåll.

Under många år hade företaget Modulpac bakat in ob-tillägget i lönen utan att personalen förstått det. Arbetsdomstolen har i den här mellandomen tagit ställning till frågor om preskription och vad avtalen säger om ob-ersättning och raster.

IF Metall:Ersättning för obekväm arbetstid har inte ingått i månadslönen. De anställda har inte haft raster som är undantagna från rätt till ob-ersättning.

Bolaget: Förbundets krav är preskriberade. IF Metall kände till bolagets lönesystem utan att påpeka att det var olämpligt eller otillåtet.

Arbetsdomstolen: Det ärinte visat att bolaget kom med någon preskriptionsinvändning under tvisteförhandlingarna. Bolagets rätt att göra invändning om preskription har därmed gått förlorad.

När det kommer till ob-ersättningen så ligger bevisbördan på bolaget. Modulpac har inte klargjort att ob-ersättningen var inkluderad i månadslönen. Det kan inte heller bli frågan om löneavdrag för måltidsuppehåll eftersom personalen stod till arbetsgivarens förfogande. Bolaget hade ensidigt beslutat att införa obetalda raster i stället för måltidsuppehåll. Så får det inte gå till.

Domslut: IF Metalls medlemmar har rätt till ersättning för obekväm arbetstid utöver månadslönen.

Dom 93/11 

Elinor Torp

Fråga experterna