DOMSREFERAT

Ingen särskild klagorätt för domarfack

EU-domstolen

Rätten till en effektiv domstolsprövning är central för rättsstatsprincipen. Den innebär emellertid inte att en fackföreningsliknande sammanslutning av domare och åklagare måste få talerätt i tvister om utseende av enskilda åklagare. Det kom EU-domstolen fram till i en dom rörande ett mål från Rumänien

Två ”yrkessammanslutningar” för domare och åklagare i Rumänien väckte talan i domstol och yrkade att ett beslut om utnämning av åklagare för korruptionsmål inom rättsväsendet skulle ogiltigförklaras. De klagande sammanslutningarna menade att beslutet var i strid med EU-rätten och rättsstatsprincipen.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →