DOMSREFERAT

Kajavtalets övertidsregler inte tvingande

Göteborgs hamn.:

Hamnarbetarförbundet förlorade mot Sveriges Hamnar och Gothenburg Ro/Ro Terminal AB i målet om huruvida kajavtalets övertidsregler ska gälla. AD avslog förbundets talan.

Svenska Hamnarbetarförbundet hade stämt Sveriges Hamnar och bolaget Gothenburg Ro/Ro Terminal AB för kollektivavtalsbrott. Bakgrunden är ett alltför stort övertidsuttag begånget av bolaget. Hamnarbetarförbundet har därför yrkat att Arbetsdomstolen ska döma bolaget att betala 75 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet. Arbetsgivarparterna har bestridit detta och inte vitsordat något belopp som skäligt. Att övertidsuttaget ägt rum är inget parterna är oense om, inte heller omfattningen råder det någon oenighet om. I stället handlar tvisten om huruvida en arbetsgivare ska behöva tillämpa två konkurrerande kollektivavtal.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →