”Känt mig orättvist behandlad”

Lokföraren Torolf Jansson, som fick diagnosen Aspergers syndrom, kör visserligen tåg för SJ igen. Men nu vill han ha upprättelse för Transportstyrelsens hårdnackade motstånd och kräver 200 000 kr i diskrimineringsersättning.

– Jag har känt mig orättvist behandlad. Jag vet att flera av mina kolleger har ett liknande sätt att tänka, säger Torolf Jansson.

Det hålls huvudförhandling i Norrköpings tingsrätt, sal tre. Torolf Jansson har med stöd av sitt fack Seko stämt Transportstyrelsen för diskriminering. Transportstyrelsens chefsjurist Kristina Nilsson gör klart att intresse för en förlikning saknas.

– Från statens sida är det här av extrem principiell betydelse, säger hon. Transportstyrelsen har inte diskriminerat Torolf Jansson.

Torolf Jansson fick diagnosen Aspergers syndrom 2008. När han berättade om diagnosen på nästa hälsoundersökning fick han veta att han måste ansöka om undantag från de medicinska kraven i trafiksäkerhetsföreskrifterna för att få fortsätta att köra tåg. Eftersom den diagnosen är något man har från tidigt i livet och han hade klarat att köra tåg prickfritt sedan 1983 trodde han det var lätt ordnat. Det kom att dröja tre år innan han fick köra tåg igen.

Efter nio månader avslog Transportstyrelsen hans dispensansökan. Torolf Jansson överklagade till länsrätten och vann. Men Transportstyrelsen gav sig inte och överklagade ända upp till Högsta förvaltningsrätten – förgäves. I juli 2013 kunde Torolf Jansson få köra tåg igen efter sedvanlig ”återutbildning”.

Transportstyrelsen har missgynnat Torolf Jansson genom att utgå från en generell i stället för en individuell bedömning, säger hans ombud, förbundsjuristen Kerstin Burman. Transportstyrelsen tog inte reda på hur han fungerar i jobbet. Brist på ögonkontakt och svårigheter att förstå mimik i sociala interaktioner räknades till hans nackdel.

– Men det har ingen som helst bäring på Torolfs arbetsliv. Han kommunicerar med radio och telefon, säger Kerstin Burman.

Och surfplatta, tillägger Torolf Jansson i sitt vittnesmål. Rättens ordförande avbryter honom:

– Kan du tala i mikrofonen, det hörs dåligt.

Torolf Jansson:

– Den är inte inkopplad, en sladd ligger lös på golvet.

Han får låna en annan mikrofon.

Har du någon gång fått höra att du haft problem med kommunikationen, frågar Kerstin Burman.

– Nej, det har aldrig hänt.

Inte heller har han fått kritik för sitt agerande i de oförutsedda händelser som förstås inträffat under hans år som lokförare.

Kristina Nilsson säger att Torolf Janssons dispensansökan behandlades som de 300–400 andra sådana Transportstyrelsen bedömer varje år.

– Vårt beslut att inte ge dispens kan inte ses som ett missgynnande. Att Transportstyrelsen och förvaltningsrätten inte har gjort samma bedömning betyder bara att Transportstyrelsen satt ribban för säkerhet högre, säger hon.

Lokförarens fru Annelie Jansson talar i en paus om sin rädsla för hur det här kommer att drabba alla barn som fått samma diagnos.

– Vilka andra jobb kommer personer med Aspergers syndrom att stängas ute ifrån? säger hon.

Elisabet Örnerborg

Fråga experterna

Arbetsrätt