Kommunen borde ha kollat meriter

Kommunen får skylla sig själv, som inte kollade meritlistan innan man tillsvidareanställde läraren. Det finns ingen grund för avskedandet, enligt Arbetsdomstolen.

Läraren hade kryssat i att hon hade behörighet att undervisa i engelska och svenska på högstadiet. Hon trodde det. Men när Uddevalla kommun mitt i terminen upptäckte att hon saknade behörighet i svenska ville man ändra till en visstidsanställning terminen ut. Hon tackade nej. Då hävde kommunen anställningen. Hon ansågs ha ljugit sig till den.

Lärarnas Riksförbund: Läraren trodde att hon var behörig och att kommunen också uppfattade det så, eftersom hon hade undervisat i båda ämnena på både högstadiet och gymnasiet och haft ämnesansvar och rätt att sätta betyg.

Avskedandet ska ogiltigförklaras. Läraren ska dels få den lön hon har rätt till, dels 200 000 kronor i allmänt skadestånd.

Uddevalla kommun: Arbetsgivaren har rätt att utgå ifrån att den sökandes uppgifter är riktiga. Det är inte trovärdigt att läraren skulle ha trott att hon var behörig. Hon har handlat i kvalificerad ond tro för att förleda kommunen att anställa henne.

Arbetsdomstolen: Läraren har bevisligen lämnat felaktiga uppgifter. Kommunen skulle inte ha tillsvidareanställt henne om den hade vetat. Det skulle kunna motivera en hävning av avtalet. Men de många turerna i skollagen och lärarlegitimationen gör det svårt att hänga med.

Lärarens historia är inte osannolik och arbetsgivaren har inte lyckats motbevisa den och har inte heller uppfyllt alla krav för att hävda förutsättningsläran.

Domslut: Avskedandet ogiltigförklaras. Uddevalla kommun ska betala läraren den lön inklusive ränta som hon har gått miste om på grund av avskedandet. Hon ska också få 75 000 kronor i allmänt skadestånd. Skadeståndet bestäms utifrån att det var oaktsamt av henne att lämna en felaktig uppgift.

 

Dom 39/14 

Elisabeth Vene

Fråga experterna