DOMSREFERAT

Lönegaranti också till arbetstagare som själva sagt upp sig

EU-domstolen i Luxemburg

Lönegaranti måste betalas även till arbetstagare som hävt sina anställningsavtal, eftersom en sådan situation har sin grund i att arbetsgivaren brustit i sina förpliktelser. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande lönegaranti i Frankrike

Ett franskt bolag anställde flera arbetstagare för att under en begränsad tid arbeta deltid. Under denna tid blev bolaget föremål för en rekonstruktion. Två veckor in i rekonstruktionen sade de visstidsanställda arbetstagarna upp sig. Ytterligare två veckor senare kom bolaget att försättas i konkurs.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →