DOMSREFERAT

Måste myndigheterna få kopia om samråd vid arbetsbristuppsägning?

Det följer av direktivet om kollektiva uppsägningar att berörd myndighet ska få kopia av de uppgifter som arbetstagarrepresentanterna ska få inför den förhandling som måste genomföras innan en arbetsbristuppsägning beslutas. Om myndigheten inte får en sådan kopia så utgör det emellertid inte någon grund för att ogiltigförklara en uppsägning. Det fastslog EU-domstolen i ett tyskt mål i vilket 195 arbetstagare sagts upp sedan ett bolag gått i konkurs

Direktivet om kollektiva uppsägningar föreskriver en förhandlingsskyldighet för arbetsgivare inför personalneddragningsbeslut. För att möjliggöra en konstruktiv kollektiv dialog inför sådana beslut kräver direktivets artikel 2 att arbetsgivare skriftligen ska förse arbetstagarrepresentanterna med viss relevant information. Samma artikel i direktivet anger även att arbetsgivaren ska  skicka kopior av den informationen till den behöriga myndigheten. 

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →