DOMSREFERAT

Måste myndigheterna få kopia om samråd vid arbetsbristuppsägning?

Det följer av direktivet om kollektiva uppsägningar att berörd myndighet ska få kopia av de uppgifter som arbetstagarrepresentanterna ska få inför den förhandling som måste genomföras innan en arbetsbristuppsägning beslutas. Om myndigheten inte får en sådan kopia så utgör det emellertid inte någon grund för att ogiltigförklara en uppsägning. Det fastslog EU-domstolen i ett tyskt mål i vilket 195 arbetstagare sagts upp sedan ett bolag gått i konkurs

Är du inte prenumerant?
Skaffa en prenumeration och få omedelbart tillgång till det alternativ du väljer.

SE VÅRA ERBJUDANDEN

Redan prenumerant? Aktivera ditt konto här