DOMSREFERAT

Närståendepenning skyddas av den fria rörligheten för arbetstagare

Närståendepenning skyddas av den fria rörligheten inom EU

Närståendepenning är en självständig trygghetsförmån enligt socialförsäkringsförordningen. En sådan förmån får principiellt inte vara diskriminerande mot arbetstagare som utnyttjar den fria rörligheten. Även om det är indirekt diskriminerande att bara betala närståendepenning till arbetstagare som vårdar någon i Österrike, så kan det vara en godtagbar inskränkning av den fria rörligheten om syftet är att upprätthålla den ekonomiska balansen i systemet. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande en italiensk medborgare som i Österrike ansökte om närståendepenning för vård av sin sjuke far i Italien.

Enligt österrikisk rätt har en arbetstagare rätt att kräva obetald ledighet eller arbetstidsförkortning hos sin arbetsgivare i syfte att vårda en närstående. Som kompensation för inkomstbortfallet kan en arbetstagare som begärt sådan ledighet få närståendepenning.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →