Omplacering var ok

Att omplacera supervisorn från tjänstemannasysslor till serveringsuppgifter var detsamma som att avskeda henne, ansåg Unionen. Det håller inte Arbetsdomstolen med om.

På grund av sin mans utlandstjänstgöring kunde supervisorn inte arbeta kvällstid. Hon erbjöds då att servera i restaurangen. Då förlorade hon sin roll som supervisor, ansåg både hon och hennes fackförbund Unionen och menade att det var detsamma som att hon blev avskedad.

Unionen: Avskedandet ska ogiltigförklaras och bolaget ska betala 150 000 kronor i allmänt skadestånd till supervisorn.

Bolaget: Hon blev inte avskedad. Att servera ingår i hennes arbetsuppgifter.

Arbetsdomstolen: Vittnesförhör med vd och personalchef visar att servering ingår som en stor del av en supervisors uppgifter. Att kvinnan hade kvar sina uppgifter som supervisor sedan hon omplacerats, som arbetsgivarparterna hävdade, har stöd i några mejl. I ett av mejlen tilldelas hon administrativa uppgifter och i ett annat får hon kritik mot sitt sätt att sköta sina arbetsuppgifter som supervisor, bland annat schemaläggning.

Domslut: Serveringsuppgifterna ingår i supervisorns arbetsskyldighet enligt gällande kollektivavtal. Omplaceringen kan inte jämställas med ett avskedande. Unionens talan avslås.

Läs hela domen här 

Elisabet Örnerborg

Fråga experterna