DOMSREFERAT

Rätt att säga upp arbetstagare efter olovlig frånvaro

Arbetstagaren uppgav att han vårdat barn i annat land. Men både tingsrätten och Arbetsdomstolen såg frånvaron från jobbet som lovlig.

Tingsrätten fann att en arbetstagare var olovligt frånvarande men kom fram till att det inte utgjorde grund för uppsägning. AD kom däremot fram till att bolaget hade rätt att avsluta anställningen.

En arbetstagare på IB Transport Mälardalen AB var frånvarande under perioden 9-27 augusti 2021. Arbetstagaren hävdade att frånvaron berodde på vård av barn i annat land och han menade också att frånvaron var beviljad av bolagets personalchef.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →