Revisor riskerar vite på 500 000 kronor

Revisorn får inte konkurrera med sin gamla arbetsgivare under sin uppsägningstid. Gör han det, kan han få betala 500 000 kronor i vite.

Revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB överklagade ett tingsrättsbeslut som gällde en uppsagd revisors rätt att bli anställd av ett konkurrerande företag eller själv starta konkurrerande verksamhet under tiden fram till den 6 maj 2016.

Tingsrätten kom först fram till att det inte fanns fog för att omedelbart bevilja en så kallad interimistisk säkerhetsåtgärd. Tre veckor senare ändrade sig domstolen och bestämde att revisorn inte skulle få konkurrera med företaget fram till den 6 maj. Om han gjorde det, riskerade han att få betala ett vite på 2 000 000 kronor.

Revisorn krävde att beslutet skulle ändras och att ett eventuellt vite skulle sänkas till 100 000 kronor. Han hävdade att hans anställning skulle upphöra efter tre månaders uppsägningstid, inte sex månader som företaget hävdade. Hans anställningsavtal innehöll inte heller någon konkurrens­begränsningsklausul.

Företaget motsatte sig att tingsrättens beslut ändrades. Men tingsrätten upphävde sitt tidigare beslut. Domstolen ansåg att det inte längre fanns skäl för konkurrensförbudet eftersom revisorns uppsägningstid hade löpt ut.

Revisionsbyrån: Förbudet ska fortsätta att gälla.

Revisorn: Beslutet ska inte ändras. Hans uppsägningstid har löpt ut.

Arbetsdomstolen: Revisorn har anställts av en annan revisionsbyrå för att bygga upp en verksamhet som skulle konkurrera med Grant Thornton.

Revisorns uppsägningstid är sex månader. Det innebär att han inte får konkurrera med sin tidigare arbets­givare fram till den 6 maj.

BESLUT

Revisorn har konkurrensförbud fram till den 6 maj 2016. Förbudet är förenat med ett vite på 500 000 kronor.

 

Beslut: 14/16

 

Ann Norrby

Fråga experterna