Sämre villkor efter föräldraledigheten

När kvinnan kom tillbaka efter föräldraledigheten fick hon inte tillbaka jobbet som kock. Arbetsdomstolen håller med om att de nya villkoren var långt ifrån likvärdiga.

Kocken på Bromöllas Coffee & Restaurang blev gravid och gick på föräldraledighet i november 2008. Hon hade jobbat dagtid 30 timmar i veckan. När hon skulle börja jobba igen i januari 2010 blev hon erbjuden att i stället arbeta som servitris på kvälls- och nattetid, varje helg, oklart hur många timmar. Det kunde hon inte acceptera, bland annat för att hennes sambo jobbade varannan helg och att hon därför inte hade barnpassning. Hon föreslog två helger i månaden i stället plus viss dagtid, men fick aldrig någon respons på sitt motförslag. Hon gick till facket, eftersom hon uppfattade sig som avskedad utan laglig grund.

När hon inte fick rätt i Kristianstad tingsrätt, överklagade hon till Arbetsdomstolen.

Kvinnan: Bytet från kock till servitris var inte problemet, utan de försämrade anställningsvillkoren. Eftersom företaget inte svarade på hennes motförslag eller erbjöd annat likvärdigt jobb på acceptabla arbetstider, blev hon i praktiken avskedad.

Arbetsgivaren: Kvinnan var inte anställd när hon fick förslaget om ett jobb som servitris. Därför har hon inte blivit avskedad, hon bara tackade nej till det erbjudna jobbet. Hon har inte missgynnats på grund av föräldraledigheten.

Arbetsdomstolen: I föräldraledighetslagen finns ett förbud mot missgynnande behandling i samband med föräldraledighet. Enligt EU:s ramavtal om föräldraledighet ska arbetstagaren ha rätt att återvända till sitt arbete eller ett likvärdigt med samma anställningsförhållanden.

Eftersom jobbet som kock 30 timmar i veckan på dagtid fanns kvar på restaurangen när hon återvände, borde hon ha fått tillbaka det eller något likvärdigt. Vilket man inte kan kalla att enbart jobba kväll på helger. Det var inget godtagbart alternativ, som dessutom innebar färre arbetstimmar. Kvinnan hade rätt att tacka nej utan att riskera sin anställning. Nu avskedades hon i strid mot anställningsskyddslagen. Eftersom det finns ett klart samband med föräldraledigheten ska det allmänna skadeståndet vara särskilt högt.

Domslut: Företaget ska betala 120 000 kronor i allmänt skadestånd och 83 341 kronor i ekonomiskt skadestånd till kvinnan.

  

Dom 22/13 

Elisabeth Vene

Fråga experterna