DOMSREFERAT

Semester ska utgå under tid för tvist om uppsägning

En arbetstagare som återinsätts i arbete efter en rättsstridig uppsägning har rätt till semester under den tid då en uppsägning var tvistig, har EU-domstolen slagit fast..

Trots att något arbete inte utförts av arbetstagaren under tid för tvist om uppsägnings ogiltighet ska rätt till semester utgå. Det fann EU-domstolen i en dom rörande en rättsstridig uppsägning i Tjeckien.

I en dom som meddelades i december 2016 ogiltigförklarade en tjeckisk domstol en uppsägning av en arbetstagare som dennes arbetsgivare hade gjort drygt tre år tidigare. Som en konsekvens av domen återinställdes den berörda arbetstagaren i arbete hos arbetsgivaren under våren 2017. Arbetstagaren menade att hon skulle ha rätt till intjänad semester under de tre år som anställningen hade varit tvistig och ansökte om semester i juli månad.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →