DOMSREFERAT

Skyldighet att ange skälen för uppsägning

Det är diskriminerande mot visstidsanställda att arbetsgivare inte avkrävs en motivering för en förtida uppsägning när motsvarande krav finns vid uppsägning av tillsvidareanställda. Eftersom en sådan diskriminering innebär skillnader för visstidsanställdas processuella rättigheter vilka åtnjuter skydd av EU-stadgan ska de ha horisontell direkt effekt. Det fastslog EU-domstolen i ett storkammaravgörande som klargör innebörden av EU-stadgans skydd för processuella rättigheter.

En arbetsgivare och en arbetstagare i Polen ingick ett visstidsanställningsavtal på deltid. Innan den avtalade tidsperioden hade löpt ut kom dock arbetsgivaren att säga upp avtalet. Några skäl till varför anställningsavtalet sades upp meddelades inte till arbetstagaren.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →