DOMSREFERAT

Stadfäst förlikning: En privatperson och Thoman&Fuchs Entreprenad AB

arbetrsdomstolen

Fakta i målet

Avgörande: 25 oktober 2023

Dom: 60/23

Mål: A 105/23

En privatperson hade stämt Thoman och Fuchs Entreprenad AB i tingsrätten för ogiltigt avskedande. 

Målet överlämnades senare till Arbetsdomstolen sedan Byggnads gått in och fört personens talan. 

Parterna har enats och bett AD stadfästa förlikningen. Den innebär att bolaget ska betala personen 87 000 kronor.