Stadfäst förlikning – får betala tillbaka för hög lön

En person hade fått för mycket lön. Efter flera turer slutar tvisten med förlikning där personen tvingas betala det som parterna tidigare kommit överens om i centrala förhandlingar.

Publicerad Uppdaterad

Region Västernorrland ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogden mot en person som fått för mycket i lön.

Personen invände mot föreläggandet och då begärde Region Västernorrland att målet skulle överlämnas till domstol.

FAKTA I MÅLET

Datum för avgörande: 22 februari 2023.

Dom: 9/23,

Mål: A 134/22.

Parter: Region Västernorrland mot Vision och en medlem.

Saken: Fordran.

Kronofogden beslutade att lämna över målet till tingsrätten som i sin tur överlämnade det till Arbetsdomstolen.

Regionen yrkade i AD att personen skulle betala 71 000 kronor som också var överenskommet efter centrala förhandlingar. Enligt regionen hade personen från början fått 101 000 kronor för mycket i lön. Regionen yrkade också på ersättningar som den haft för att försöka driva in pengarna.

Parterna har förlikts och förlikningen innebär att personen ska betala regionen 71 000 kronor.