DOMSREFERAT

Stadfäst förlikning: HRF och en enskild firma

arbetsdomstolen

Fakta i målet

Avgörande: 25 oktober 2023

Dom: 59/23 

Mål: A 25/23

Hotell- och restaurangfacket hade stämt en enskild firma med restaurangverksamhet för ogiltigt avskedande och kollektivavtalsbrott.

Till medlemmen hade förbundet yrkat på 250 000 kronor i allmänt skadestånd, 50 000 kronor för kollektivavtalsbrott samt drygt 160 000 kronor i ekonomiskt skadestånd avseende bland annat utebliven lön. För egen del hade förbundet yrkat på 30 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot Las samt 75 000 kronor för kollektivavtalsbrott.

Parterna har enats och bett AD stadfästa förlikningen. Den innebär att firman ska betala 58 525 kronor till den tidigare anställda.