DOMSREFERAT

Stadfäst förlikning: IT On Tap AB och en tidigare delägare 

ARBETSDOMSTOLEN

Fakta i målet

Avgörande: 25 oktober 2023

Dom: 58/23 

Mål: B 124/22

IT On Tap AB hade stämt en tidigare delägare och delägarens bolag för brott mot företagshemlighetslagen. IT On Tap hade i tingsrätten yrkat på närmare 3,6 miljoner i allmänt och ekonomiskt skadestånd.

IT On Tap förlorade i tingsrätten men överklagade till AD som beviljade prövningstillstånd. Nu har parterna enats och bett AD stadfästa förlikningen. Den innebär att den före detta delägarens bolag ska betala 700 000 kronor till IT On Tap.