DOMSREFERAT

Stadfäst förlikning: Stockholms LS och en enskild firma

Fakta i målet

Avgörande: 6 september 2023, 

Dom: 48/23

Mål: A 38/23

Stockholms lokala samorganisation hade stämt en enskild firma för brott mot mbl och yrkat 80 000 kronor i allmänt skadestånd.

Enligt förbundet hade en anställd vid bolaget inte fått full ersättning för utfört arbete och inte fullföljt de efterföljande förhandlingarna enligt mbl. 

Parterna har förlikts och bett Arbetsdomstolen stadfästa förlikningen. 

Uppgörelsen innebär att den enskilda firman ska betala samorganisationen 40 000 kronor.