DOMSREFERAT

Stadfäst förlikning: Unionen och Råå Tandvård AB 

ARBETSDOMSTOLEN

Fakta i målet

Avgörande: 25 oktober 2023 

Dom: 61/23

Mål: A 109/23

Unionen hade stämt Råå Tandvård AB för ogiltigt avskedande och yrkat 150 000 kronor i allmänt skadestånd till sin medlem.

Bolaget bestred förbundets talan men infann sig aldrig till sammanträdet för muntlig förberedelse. AD meddelade därför tredskodom i målet (dom 36/23). Men bolaget återvann senare domen.

Nu har parterna enats och bett AD stadfästa förlikningen. Den innebär att bolaget ska betala ett allmänt skadestånd på 52 000 kronor till medlemmen.