DOMSREFERAT

Tredskodom: Byggnads vann över byggbolag

Fakta i målet:

Avgörande: 21 juni 2023

Dom: 40/23

Mål: A 63/23

Svenska Byggnadsarbetareförbundet med ombudet förbundsjuristen Mattias af Malmborg vid LO-TCO Rättsskydd hade stämt Föreningen Byggföretagen i Sverige och JEH Grovarbete i Skåne AB för lönefordran och brott mot Byggavtalet respektive kvittningslagen.

Till medlemmen yrkade förbundet ersättning för utebliven semesterersättning och arbetstidsförkortning, 50 000 kronor för kollektivavtalsbrott samt 50 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot kvittningslagen. För egen del yrkade förbundet 100 000 kronor för kollektivavtalsbrott.

Bolaget har inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid. Arbetsdomstolen meddelar därför tredskodom i målet i enlighet med förbundets yrkanden. Bolaget ska även betala förbundets rättegångskostnader med 41 112 kronor.

Bolaget har efter domen återvunnit målet och bestrider Byggnads yrkanden.