Tredskodom: DO vann över Isolar Lösullsentreprenad

Fakta i målet

Avgörande: 21 juni 2023

Dom: 41/23

Mål: A 60/23

Diskrimineringsombudsmannen med ombudet processföraren Sofie Haggård Larsson stämde Föreningen Byggföretagen i Sverige och Isolar Lösullsentreprenad AB för könsdiskriminering och yrkade 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en enskild.

Bolaget har inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid. Arbetsdomstolen meddelar därför tredskodom i målet men framhåller att yrkad diskrimineringsersättning klart överstiger det belopp som vanligen tillämpas. 75 000 kronor i diskrimineringsersättning ska därför utgå. Bolaget ska även ersätta myndighetens rättegångskostnader med 22 140 kronor.