DOMSREFERAT

Tredskodom: Göteborgs LS vann över Construction Management Partners

Fakta i målet

Avgörande: 28 juni

Dom: 44/23,

Mål: A 33/23.

Göteborgs Lokala Samorganisation stämde Construction Management Partners Sweden AB i konkurs för förhandlingsvägran och yrkade 100 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot mbl.

Bolaget har inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid. Bolaget har senare blivit försatt i konkurs där konkursförvaltaren meddelat att konkursboet inte avser att föra talan.

Domstolen meddelar tredskodom och beslutar att bolaget i konkurs ska betala 50 000 kronor till förbundet.