DOMSREFERAT

Tredskodom – Stockholms byggsyndikat vann över ARWO byggtjänst

Fakta i målet

Avgörande:10 maj 2023,

Dom: 30/23

Mål: A 36/23.

Stockholms byggsyndikat – solidariska byggare hade stämt ARWO byggtjänst AB för brott mot mbl och yrkat på 50 000 kronor i allmänt skadestånd.

Bolaget har inte kommit in med svaromål enligt föreskriven tid och Arbetsdomstolen meddelar tredskodom enligt syndikatets yrkanden.

Bolaget ska också ersätta syndikatets rättegångskostnader med 12 000 kronor.