Tredskodom – Stockholms byggsyndikat vann över Byggab Stockholm

Fakta i målet

Avgörande:: Den 19 april 2023

Dom: 23/22,

Mål: A 10/23.

Stockholms byggsyndikat – solidariska byggare hade stämt Byggab Stockholm AB för brott mot mbl och yrkat på 60 000 kronor i allmänt skadestånd.

Bolaget har inte kommit in med svaromål enligt föreskriven tid och AD meddelar därför tredskodom i målet enligt syndikatets yrkanden.

Bolagets ska dessutom ersätta syndikatets rättegångskostnader med 16 000 kronor.