DOMSREFERAT

Tredskodom: Stockholms byggsyndikat vann över DEZ bygg

Fakta i målet

Avgörande: 22 mars 2023.

Dom: 19/23

Mål: A 146/22.

Stockholms byggsyndikat solidariska byggare hade stämt DEZ bygg AB för förhandlingsvägran.

Förbundet hade yrkat på 50 000 kronor för brott mot mbl. Bolaget har inte kommit in med svaromål enligt föreskriven tid och AD meddelar därför tredskodom enligt förbundets yrkanden.

Bolaget ska även ersätta syndikatets rättegångskostnader med 18 750 kronor.