Tredskodom: Tingvalla-Bro Fackförening vann över Skandinavisk Betonghåltagning AB

Fakta i målet

Avgörande: 5 april 2023.

Dom 22/23

Mål A 3/23

Tingvalla-Bro Fackförening hade stämt Skandinavisk Betonghåltagning AB för förhandlingsvägran. Föreningen hade yrkat på allmänt skadestånd på 30 000 kronor. Bolaget har inte inkommit med svaromål enligt föreskriven tid och AD meddelar därför tredskodom enligt föreningens yrkanden.