DOMSREFERAT

Tredskodom: Unionen vann över Råå Tandvård

Fakta i målet

Avgörande: 9 juni

Dom: 36/23

Mål: A 17/23

Unionen hade stämt Råå Tandvård AB för ogiltigt avskedande och yrkat 150 000 kronor i allmänt skadestånd till sin medlem.

Bolaget bestred förbundets talan men infann sig aldrig till sammanträdet för muntlig förberedelse.

AD meddelar därför tredskodom i målet i enlighet med Unionens yrkanden.

Bolaget ska även betala förbundets rättegångskostnader med 53 625 kronor.