Tidningen

FN kritiserar AD och DO

Södertörns högskola i Huddinge kom fram till att mannen var den bästa sökanden, men han fick inte jobbet. Högskolan avbröt anställningsprocessen när kostnaderna för tolk klarnade: 520 000 kronor årligen. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Det var fel av Arbetsdomstolen att tillåta diskriminering av en döv lektor på en högskola med hänvisning till att de anpassningsåtgärder som skulle behöva göras var för dyra, det fastslår den FN-kommitté som övervakar efter­evnaden av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Publicerad

I domen 51/2017 kom Arbets­dom­stolen till slutsatsen att Södertörns högskola hade rätt att låta bli att anställa en döv lektor trots att denne var bäst kvalificerad för tjänsten. Anledningen till att Arbetsdomstolen ansåg att det i detta fall inte var fråga om olaglig diskriminering var att de anpassningsåtgärder som arbets­givaren skulle ha behövt vidta inte var rimliga.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →