”Jag kände mig lite grand som en flygledare”

2020-11-12 00:00  

Teknik. Förhandlarna intar allt från flygledarrollen vid ­skärmar i digitala träffar till propert klädda och välkammade mötesdeltagare på plats rent fysiskt.Avtalsförhandlingarna i pandemin är inte riktigt som de brukar vara. I och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har förhandlarna försökt att anpassa sina förhandlingar så att man sköter det som kan skötas på distans. Men flera förbund har fysiska möten som huvudspår, även om det finns möjligheter att kunna förhandla på distans.

Förhandlingsrådet för statstjänstemän, poliser och officerare (OFR/S,P,O) lämnade över sina yrkanden till Arbetsgivarverket den 22 september. Avtalet är förlängt två månader på grund av pandemin och löper ut den 30 november.

Förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar förklarar att eftersom man ska vara hemma så fort man är lite förkyld är det alltid någon som inte kan vara med på ett fysiskt möte. Men parterna håller på att säkerställa ­lokaler som motsvarar rådande restriktioner, där de ska kunna träffas fysiskt när det krävs.

hemma hos åsa Erba Stenhammar har en son flyttat ut, så förhandlingsrådets förhandlingschef har ett arbets­rum, och till den digitala träffen dagen innan hade hon beställt hem en stor skärm.

– Det var en förutsättning för den träffen. Jag kunde ha flera olika doku­ment uppe samtidigt som mötet pågick. Jag kände mig lite grand som en flygledare.

Problemet med digitala förhandlingar är främst att det är svårt att läsa av mellanmänskliga reaktioner, anser hon. Digitala möten ställer stora krav på förhandlingsledaren. Handuppräckning är en självklarhet, mikrofonerna måste vara mutade hos dem som inte talar och de små kommentarerna bör hänvisas till chatten, råder hon. Sedan gäller det att hitta former för kreativa möten också.

– Vi har aldrig gjort en avtalsrörelse digitalt förut, säger Åsa Erba Stenhammar.

Sekos avtalsansvariga Helen Thornberg ser framför sig en kombination av fysiska och digitala möten.

– Om det är möjligt med corona­säkra möten fysiskt så är det vårt huvud­spår. Men det måste alltid finnas möjlighet att kunna förhandla på distans utifrån att någon i förhandlingarna kan vara lite krasslig, då ska man inte behöva ställa in, säger hon.

Dock tror hon att förbundet företräder medlemmarna bäst fysiskt.

– Vi har försökt med förhandlingar via video och det är svårare att genom­föra.

Helen Thornberg tror att även upplägget i de fysiska förhandlingarna kommer att påverkas av pandemin.

– Man försöker att hålla corona-säkra möten. Vi kanske inte ses lika mycket som man gör vanligtvis och mötena blir effektivare när vi väl har dem fysiskt.

Motparten Arbetsgivarverket är inne på samma linje. Arbetsgivar­verkets förhandlingschef Anna Falck tänker sig att mötena kan hållas digitalt till stora delar. Men hon ser en risk att förhandlingarna blir mer regisserade och mindre spontana.

– Man måste få utrymme för närheten och spontaniteten också för att bedriva ett konstruktivt förhandlingsarbete.

Därför ser Anna Falck framför sig att slutförhandlingarna genomförs fysiskt, om smittspridningsläget då är sådant att det kan tillåtas.

– När vi börjar närma oss slutförhandlingarna finns ett stort värde i att den lilla krets som är involverad träffas på ett vanligt sätt. Närheten i rummet är en del i förhandlingsarbetet också. Till viss del kan det gå förlorat i digitala förhandlingar. Det finns också andra moment där man på ett lättare sätt tar en dialog en till en, eller några i ett rum, säger Anna Falck.

Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind berättar att de haft in­ledande diskussioner med Seko, digitalt via Teams. Förhandlingarna gäller väg- och järnvägsarbeten, väg- och banavtalet löper ut den 30 november.

När diskussionerna om byggavtalet inleddes i början av oktober var tanken att de skulle inledas online.

– Tanken är att det ska bli Teamsmöte med Byggnads också, säger Mats Åkerlind.

Även när de träffas digitalt tror han att antalet människor som sitter i samma rum måste begränsas.

– Och vi kanske inte kan vara lika många i rummet intill.

Här syftar Mats Åkerlind på parternas delegationer som backar upp förhandlarna.

Per Persson, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket, HRF, ­berättar att han och hans motparter träffas fysiskt och förhandlar.

– Det är klart att det hade gått att förhandla digitalt, men det hade ­tagit mer tid och det hade varit svårare. Förhandlingar handlar mycket om ­nyanser i ord och uttalanden och kroppsspråk. Trots att alla nu har stor vana vid digitala möten är det en ­annan sak att förhandla än att ha digitala möten.

Per Perssons motparter i arbets­givarorganisationen Visita, bekräftar att alla förhandlingar sker fysiskt,

– Vi träffas i en säker fysisk miljö. Vi kom fram till att det har ett helt ­annat värde att ses för att förstå och kunna läsa av varandra, säger Torbjörn Grane­värn, förhandlingschef på Visita.

Även Svensk handel och fackförbundet Handels håller sig fortfarande till fysiska möten.

– I förhandlingarna bör vi se varandra i ögonen ordentligt. Även om man gör det i Teams-världen också så blir det lite hackigt. Men vi får väl se, det ser lite oroväckande ut att smittspridningen nu ökar igen. Vi får se hur länge det går att köra fysisk närvaro, säger Per Bardh, enhetschef och avtalssekreterare på Handelsanställdas förbund.

Motparten Ola Axelsson, för­hand­lings­chef på Svensk Handel, under­stryker att parterna håller sig till ­rådande rekommendationer.

– Vi träffas fysiskt som vanligt. Men vi håller de avstånd man ska, säger Ola Axelsson.

För Pappers är det självklart att mötas IRL: ett av kraven är att få löne­ökningar på 4 procent.

– Ska vi ha löneökningar på 4 procent kan vi inte sitta på Teams och lalla. Då måste vi ses på riktigt, ­säger Marcus Bolin, avtals- och förhandlingskoordinator. Han tycker att det känns alltför fyrkantigt att förhandla digitalt.

IF Metalls avtalssekreterare, Veli-Pekka Säikkälä, håller med Marcus Bolin i denna fråga. Han berättar att facken inom industrin träffar sina motparter fysiskt under förhandlingarna.

– Vi träffar våra motparter. Det går inte att sitta digitalt och förhandla. Det är viktigt att se och höra hur folk uttrycker sig. När man ska ta ställning och ta eller förkasta ett förslag ­behöver man träffas.

Elisabet Örnerborg

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer