Kan förskolans öppettider styra kollegernas arbetstid?

2017-10-19 00:00  
Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på expertfrågor i arbetsrättstidningen Lag & Avtal. Foto: Jörgen Appelgren

En medarbetare kommer konsekvent 20 minuter för sent på morgnarna varannan vecka. Hans förklaring är att sonens förskola öppnar så sent att han inte hinner i tid till arbetet. Medarbetaren är montör och hela arbetslaget måste vänta in honom på morgnarna. Får en anställd ändra sin arbetstid på eget bevåg?

Det är arbetsgivaren som bestämmer när arbetet ska utföras. Arbetsgivaren måste dock hålla sig inom de ramar som arbetstidslagen och kollektivavtal, om sådant finns, anger. Arbetstidslagen anger att 40 timmar i veckan är normal arbetstid, att arbetstagaren måste få viss dygnsvila, veckovila och vad som gäller för mertid, övertid och nattarbete, med mera.

I kollektivavtal kan arbets­tiden vara preciserad till att ligga mellan vissa klockslag. Ofta kan man då genom ett lokalt kollektivavtal göra avsteg från den förläggningen. Genom ett kollektivavtal på central nivå kan hela arbetstidslagen eller delar av den avtalas bort och ersättas av kollektivavtalets reglering.

I frågeställarens fall verkar inte arbetstidens förläggning i sig vara tvistig, utan problemet är att en arbetstagare konsekvent kommer för sent till arbetet på grund av problem med öppettiderna på sonens förskola. Det korta svaret på frågan är att en anställd inte själv kan bestämma arbetstiden när arbetsgivaren tydligt talat om vad som gäller.

Enligt Diskrimineringslagen ska dock en arbetsgivare inom ramen för sitt arbete med aktiva åtgärder underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap, 3 kap, paragraf 5. Det innebär att arbets­givaren måste undersöka om det är möjligt att anpassa exempelvis arbetstiden för en anställd så att det går att lämna barnet på förskolan. Hur långt den skyldigheten sträcker sig i ett enskilt fall är svårt att säga.

I frågeställarens fall synes övriga anställda vara beroende av att arbetstagaren är på plats när arbetet börjar. Men arbets­givaren bör undersöka om det på något sätt är möjligt att organisera arbetet så att arbetstagaren har möjlighet att lämna sitt barn.

En arbetsgivare som vill vidta en åtgärd mot en anställd som kommer för sent måste först prata med arbetstagaren och göra klart för denne att det är viktigt att respektera arbetstiderna. Om arbetstagaren inte rättar sig efter det kan arbetsgivaren göra klart för den anställde att denne riskerar att bli uppsagd om inte en förbättring sker.

Om den anställde även därefter fortsätter att konsekvent komma för sent till arbetet i den utsträckning som frågeställaren anger kan det vara saklig grund för uppsägning.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer