Rätt att avskeda för munskyddsvägran

2022-12-01 10:57 Mattias Lahti Davidsson  
Foto: Henrik Isaksson/TT

AD-DOM. Det fanns saklig grund att avskeda lagerarbetaren som vägrade bära ansiktsskydd mot covid-19. Företaget Tamro hade rätt att kräva skydden och lagerarbetaren lyckades inte övertyga Arbetsdomstolen att hans hälsoskäl vägde tyngre.

Privat- och offentliganställdas förbund, POA, hade stämt Tamro AB och Almega tjänsteförbunden för ett avskedande som POA ansåg saknade saklig grund. Det var POA:s medlem, en lagerarbetare, som hade avskedats.

Läs mer: Vägrade bära munskydd – avskedades

Företaget Tamro AB bedriver lagerhållning och distribution av läkemedel och andra produkter för apotek och sjukhus. På företagets anläggning i Kungens kurva i södra Stockholm hade man infört krav på ansiktsskydd i april 2021 som en av flera åtgärder mot smittspridningen av covid-19.  Det fanns tre olika sorters visir eller munskydd att välja mellan.

Lagerarbetaren vägrade att använda skydden med hänvisning till sin hälsa. Han lider av tinnitus och upplevde att besvären förvärrades av ansiktsskydd vilket ledde till sömnsvårigheter och stress.

POA hävdade att det fanns en överenskommelse om att lagerarbetaren skulle få arbeta på en avdelning där man inte behövde bära ansiktsskydd eftersom man där stod vid egna arbetsbord. Arbetsgivarsidan å sin sida hävdade att överenskommelsen om omplacering gällde när så var möjligt och att lagerarbetaren i övrigt var skyldig att bära ansiktsskydd.

Arbetsdomstolen konstaterar arbetsgivare inom ramen för arbetsledningsrätten får bestämma om regler kring ansiktsskydd samt att principen om arbetsgivarens tolkningsföreträde i tvister om arbetsskyldighet gäller. De anställda måste med andra ord lyda order. Men samtidigt ger arbetsmiljölagen arbetstagaren rätt att vägra att utföra en arbetsuppgift, om han eller hon efter eget bedömande finner att arbetsuppgiften är hälsofarlig.

När det gäller överenskommelsen finner domstolen inte stöd för något annat än att lagerarbetaren var befriad från ansiktsskydd endast på den särskilda avdelningen och i övrigt omfattades av kravet på skydd.

Det kan inte heller anses vara bevisat att ansiktsskydd skulle kunnat utgöra en påtaglig hälsofara, resonerar domstolen. Det är bara lagerarbetarens uppgifter lämnade under sanningsförsäkran som tyder på att han skulle kunna få huvudvärk och andra hälsoproblem av att bära ansiktsskydd. Läkarintygen som åberopades i målet är i det ena fallet utfärdat innan bolaget beslutade om obligatorisk användning av ansiktsskydd. Det andra intyget är utfärdat senare, men då har lagerarbetaren inte vid något tillfälle burit ansiktsskydd i företagets lokaler.

Arbetsdomstolen finner att lagerarbetaren var skyldig att lyda instruktionen. Mot bakgrund av att beslutet om ansiktsskydd fattades under en pandemi i syfte att minska smittspridningen är det ”ett mycket allvarligt brott mot vad som har ålegat” lagerarbetaren att vid upprepade tillfällen trotsa beslutet. Tillsammans med omständigheten att lagerarbetaren varit frånvarande en vecka, föreligger saklig grund för avskedande.

Dessutom gällde stämningen brott mot medbestämmandelagens editionsplikt. POA hade begärt att få ta del av företagets riskbedömning som låg till grund för beslutet att införa obligatorium om ansiktsskydd. POA hade krävt detta vid två tillfällen och företagets företrädare hade inte lämnat ut dokumentet. Arbetsdomstolens slutsats är att parterna inte har tvisteförhandlat kring skyldigheten att lämna ut riskbedömningen till POA. Därmed kan frågan inte prövas av domstolen och talan om skadestånd för brott mot editionsplikten avvisas.

Därmed avslås POA:s talan på båda punkterna. Förbundet ska ersätta Almega Tjänsteförbundens rättegångskostnader. Domen är enhällig.

Mattias Lahti Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen